My Last Cigarette

download

Mr. White had a bad habit. He was a chain smoker. Mr. White knew his addiction was unhealthy. He couldn’t even take walks anymore. He spent all day coughing. Mr. White spent one year trying to quit smoking. He would always buy a pack and promise himself it would be his last cigarette.

Mr. White went to his doctor for a check-up. His doctor asked him to take an x-ray. They found a tumor on his left lung. He had cancer from all the smoking. Mr. White went home scared. He threw out his cigarettes, but he kept one. This would finally be his last cigarette.

վարժ.

  1. ա)9x-1=2x-1

9x-1/2x-1=1

(9/2)x-1=1

(9/2)x-1=(9/2)

x-1=0

x=1

բ)9X5x-1-3x+1=0

գ)52x+6=33x+9

դ)(0,2)3x-6=(0,5)4x-8

34.ա)2x-1-3x=3x-1-2x+2

2x-2-1-3x=3xX3-1-2xX22

2/2x-3x=3/3x-2xX22

2x(1/2+4)=3x(1/3+1)

1/2+1/4=1+8/2=9/2

1/1+1/3=3+1/3=4/3

2 xX9/2=3 xX4/3

2 x/3 x=4/3X2/9

(2/3) x=2 3/33

(2/3) x=(2/3) 3

x=3

բ)4x+9x+1=2X4x+1-3/2X9x

գ)2x-3-7x-2=7x-1+2x

դ)11x-1-7x-1=4(11x-2+7x-2)

վարժոււթյուններ

  1. Դիցուք f(x)=x26 : Բաղդատել թվերը

1)f(7) և f(8)=f(182)<f(208)

2)f(0,3) և f(0,4)=f(7,8)<f(10,4)

3)f(-24) և (-23)=f(-624)<f(598)

4) f(-5,5) և f(-5,4)=f(-143)<f(140,4)

5) f(-52) և f(52)=f(-1352)<f(1352)

6) f(- 7,3) և f(8)=f(-189,8)<f(208)

  1. Դիցուք f(x)=x31 : Բաղդատել թվերը

1) f (13) և f (12)=f(403)>f(372)

2) f (0,02) և f (0,01)=f(0,62)>f(0,31)

3) f (-4) և f (-10)=f(-124)>f(-310)

4) f (- 9,4) և f (- 9,5)=f(291,4)>f(294,5)

5) f (- 73) և f (73)= f(-2263)<f(2263)

 

6) f (- 5,9) և f (6)=f(-182,9)<f(186)

Պատժի տեսակներ

 

 

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում պատիժ ասելով

Պատիժը օրենքով սահմանված կարգով գործողություն է որը կատարվում է հանցագործություն կատարողի անձի նկատմամբ:

Հարց 2

Որ մարմին է իրականացնում պատիժը

Միայն դատարանի որոշման մարդը

Հարց 3

Պատժի ինչ տեսակներ գիտենք

1.Տուգանք նվազագույն աշխատավարձ չափով:

2.Ազատազրկում 3ամսյա կալանքից սկսաց մինչև ցմա ազատազրկում

3.Ակսոր երբ մարդուն իր նորմալ ապրող բնակավայրից ակսորում են անորմալ բնակավայր

4.Արտաքսում օտար երկրյա քաղացուն արտաքսում են այն երկրից որտեղ ինքը խաղտել է այտ երկրի օրենքները

Օրինակ`հրաժարվում են գրանցումից կամ այլ օրենքներեն խաղտում

5.Պարսավամ

6.Վարկաբեկում

Դատաքնություն

Հարց 1

Դատարանում դատաքնությունը երբ է սկսում

Սկսվում է մեխադրյալական եզրականությունը հաստատվելուց հետո:

Հարց 2

Նախաքնության ժամանակ հանցագործին ինչպես են դիմում

Մեխադրյալ կամ կասկածյալ

Հարց 3

Դատարանում դաորի վճրից հետո ինչպես են դիմում աբաստրյալին

Դատապարծյալ:

Հարց 4

Դատարանում դատավճրից հետո դատաորը ինչպես է դիմում

Անվանում է դատապարծյալ:

Հարց 5

Նախնաքնության ժամանկ որ օրես գիրքն է կիռարվում

Նախնաքնության ժամանկ օգտագործվում է քրյական օրեսգիրքը:

 

Հարցեր ստուգողական աշխատանքի համար

1.Ինչ էնք հասկանում գեղեցիկ ասելով

Գեղեցիկ է այն ինչ որ չափաոր է, օգտակար է, ներդաշնակ է,

2.Ինչ էնք հասկանում օրենք ասելով

Հասարակական հարաբերություները կարգաորող նորմածիվ է

3.Արվեստի ինչ տեսակներ գիտեք

Դասական և կիրարական արվեստներ

Օրինակ` թատրոն,կինո,երաժշտություն.նկարչություն և այլ այս բոլորը դասական արվեստ է:

Օրինակ`կենցաղային իրերի պատրաստան արվեստը դա կիրարական արվեստ է:

Գորգագորցողություն,ոսկերչություն,փայտագործողություն,պղնձագորցությունկավագորց-    -ություն և այլ այս բոլորը կիրարական արվեստ է:

4.Անչափահության պատասխանությունը որ տարիքից է կիրարվում Հ.Հ.

Ըստ օրես գրքի 14տարին լրացած երեխա ենթարկվում է քրյական պատասխանության,  մինչև 16տարեկանը արևագույնը պատիժը 7տարի է:16տարեկանից մինչև 18տարեկանը լրացած մարդկանց արևագույնը պատիժը 10տարի է:

5.Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ինչ պատիժներ են գործում

3իշխանության մարմիներ 1.oրեսդիր մարմին կոչվում է 2.    3.արթարադատություն

Դասի հարցումը կատարվել է գնահատվել է դրական:

 

Պատասխանել էմ բոլոր հարցերին բերելեմ համապատասխանաբար օրինակներ բոլոր հարցերի վերաբերյալ:Կատարեցինք խմբային աշխատանք այս թեմայի շուրջ որին մասնակցեծ նաև Վահեն:

 

Մարդու հոգեկան խանգարումը

Հարց 1
Երբ է մարդը ստանում հոգեկան խանգարումը
Պատասխան՝ Խոռը հուզմունքի, ստրեսի պատճարով:
Հարց 2
Պատասխան՝Հարված ստանալուց հատկապես գլխի մասում:
Հարց 3
Ինչպես կարելի է տարբելեր նորմալ մարդուն հոքեկան խանգարում ունեցող մարդուց
Պատասխան՝ Կարելի է տարբերելու մեկ ձև վարքից:
Հարց 4
Հոքեկան հիվանդը հանցագործություն կատարելիու դեպքում ինչպես է կոչվում
Պատասխան՝Անմեխսունակ այսինքն հոքեկան հիվանդը օրենքի առաչ պատասխան չի տալիս: Միայն մի դեպքում են դատապարտում օրենքո երբ որ հանցագործության ժամանկ դարնում է հոքեկան հիվանդ:
Հարց 5
Ինչ էնք հասկանում նեռարակն կրթություն ասելիս
Պատասխան՝ Դա այն կրթություն է երբ սովորողը կամ սովորողները ունեն առողջական խնթիրներ օրինակ՝ դժվար են խոսում, լավ չեն լսում, լավ չեն տեսնում շարժվում են դանդաղ:

 

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր, Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 1878 թվականի փետրվարի 19 (մարտի 3-ին) Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում կնքված նախնական հաշտութան պայմանագիր, որով ավարտվեց 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մեծ նշանակություն է ունեցել բալկանյան ժողովուրդների` թուրքական լծից ազատագրման և Հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսի արդյունքում ընդունված փաստաթղթում։

Ստորագրել են փետրվարի 19-ին (մարտի 3)-ին Սան Ստեֆանոյում (Կոստանդնուպոլիսի մոտ) Ռուսաստանի կողմից կոմս Ն. Իգնատեն ու U. Նելիդովը, Թուրքիայի կողմից՝ Սավֆետ փաշան ու Սահադուլլահ բեյը։

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը երաշխավորում էր Թուրքիայի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, այն է. «անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող բարելավումներ և բարեփոխումներ»:

Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ստորագրումը, 1878 թ.

Պայմանագրի հիմնական կետեր

Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Չերնոգորիան, Սերբիան և Ռումինիան անկախ էին ճանաչվում։ Բոսնիա և Հերցեգովինան ինքնավարություն էին ստանում Օսմանյան կայսրության շրջանակներում։ Բուլղարիան (Արևելյան Ռումելիայով, Մակեդոնիայով և Թրակիայի մի մասով՝ մինչև Սալոնիկ և Էգեյան ծով) հռչակվում էր ինքնավար իշխանություն՝ տերությունների համաձայնությամբ և Բարձր դռան կողմից հաստատվող իշխանությունով։ Թուրքական զորքերը դուրս էին բերվում Բուլղարիայից, իսկ ռուս, զորքերը մնում էին այնտեղ՝ 2 տարի ժամկետով։

Թուրքիան պարտավորվում էր Ռուսաստանին վճարել 1410 միլիոն ռուբլի ռազմատուգանք, որի մեծ մասը (1100 միլիոն ռ.) փոխարինվում էր տարածքային զիջումներով. եվրոպական մասում՝ Տուլչայի սանջակի դիմաց Ռուսաստանը ստանում էր 1856-ի Փարիզի պայմանագրով իրենից անջատված Հարավային Բեսարաբիան, ասիականում՝ Արդահանը, Կարսը, Բաթումը, Բայագետը և մինչև Սողանլուղ ընկած տարածքը