My Last Cigarette

download

Mr. White had a bad habit. He was a chain smoker. Mr. White knew his addiction was unhealthy. He couldn’t even take walks anymore. He spent all day coughing. Mr. White spent one year trying to quit smoking. He would always buy a pack and promise himself it would be his last cigarette.

Mr. White went to his doctor for a check-up. His doctor asked him to take an x-ray. They found a tumor on his left lung. He had cancer from all the smoking. Mr. White went home scared. He threw out his cigarettes, but he kept one. This would finally be his last cigarette.

վարժ.

  1. ա)9x-1=2x-1

9x-1/2x-1=1

(9/2)x-1=1

(9/2)x-1=(9/2)

x-1=0

x=1

բ)9X5x-1-3x+1=0

գ)52x+6=33x+9

դ)(0,2)3x-6=(0,5)4x-8

34.ա)2x-1-3x=3x-1-2x+2

2x-2-1-3x=3xX3-1-2xX22

2/2x-3x=3/3x-2xX22

2x(1/2+4)=3x(1/3+1)

1/2+1/4=1+8/2=9/2

1/1+1/3=3+1/3=4/3

2 xX9/2=3 xX4/3

2 x/3 x=4/3X2/9

(2/3) x=2 3/33

(2/3) x=(2/3) 3

x=3

բ)4x+9x+1=2X4x+1-3/2X9x

գ)2x-3-7x-2=7x-1+2x

դ)11x-1-7x-1=4(11x-2+7x-2)

վարժոււթյուններ

  1. Դիցուք f(x)=x26 : Բաղդատել թվերը

1)f(7) և f(8)=f(182)<f(208)

2)f(0,3) և f(0,4)=f(7,8)<f(10,4)

3)f(-24) և (-23)=f(-624)<f(598)

4) f(-5,5) և f(-5,4)=f(-143)<f(140,4)

5) f(-52) և f(52)=f(-1352)<f(1352)

6) f(- 7,3) և f(8)=f(-189,8)<f(208)

  1. Դիցուք f(x)=x31 : Բաղդատել թվերը

1) f (13) և f (12)=f(403)>f(372)

2) f (0,02) և f (0,01)=f(0,62)>f(0,31)

3) f (-4) և f (-10)=f(-124)>f(-310)

4) f (- 9,4) և f (- 9,5)=f(291,4)>f(294,5)

5) f (- 73) և f (73)= f(-2263)<f(2263)

 

6) f (- 5,9) և f (6)=f(-182,9)<f(186)

Պատժի տեսակներ

 

 

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում պատիժ ասելով

Պատիժը օրենքով սահմանված կարգով գործողություն է որը կատարվում է հանցագործություն կատարողի անձի նկատմամբ:

Հարց 2

Որ մարմին է իրականացնում պատիժը

Միայն դատարանի որոշման մարդը

Հարց 3

Պատժի ինչ տեսակներ գիտենք

1.Տուգանք նվազագույն աշխատավարձ չափով:

2.Ազատազրկում 3ամսյա կալանքից սկսաց մինչև ցմա ազատազրկում

3.Ակսոր երբ մարդուն իր նորմալ ապրող բնակավայրից ակսորում են անորմալ բնակավայր

4.Արտաքսում օտար երկրյա քաղացուն արտաքսում են այն երկրից որտեղ ինքը խաղտել է այտ երկրի օրենքները

Օրինակ`հրաժարվում են գրանցումից կամ այլ օրենքներեն խաղտում

5.Պարսավամ

6.Վարկաբեկում

Դատաքնություն

Հարց 1

Դատարանում դատաքնությունը երբ է սկսում

Սկսվում է մեխադրյալական եզրականությունը հաստատվելուց հետո:

Հարց 2

Նախաքնության ժամանակ հանցագործին ինչպես են դիմում

Մեխադրյալ կամ կասկածյալ

Հարց 3

Դատարանում դաորի վճրից հետո ինչպես են դիմում աբաստրյալին

Դատապարծյալ:

Հարց 4

Դատարանում դատավճրից հետո դատաորը ինչպես է դիմում

Անվանում է դատապարծյալ:

Հարց 5

Նախնաքնության ժամանկ որ օրես գիրքն է կիռարվում

Նախնաքնության ժամանկ օգտագործվում է քրյական օրեսգիրքը:

 

Հարցեր ստուգողական աշխատանքի համար

1.Ինչ էնք հասկանում գեղեցիկ ասելով

Գեղեցիկ է այն ինչ որ չափաոր է, օգտակար է, ներդաշնակ է,

2.Ինչ էնք հասկանում օրենք ասելով

Հասարակական հարաբերություները կարգաորող նորմածիվ է

3.Արվեստի ինչ տեսակներ գիտեք

Դասական և կիրարական արվեստներ

Օրինակ` թատրոն,կինո,երաժշտություն.նկարչություն և այլ այս բոլորը դասական արվեստ է:

Օրինակ`կենցաղային իրերի պատրաստան արվեստը դա կիրարական արվեստ է:

Գորգագորցողություն,ոսկերչություն,փայտագործողություն,պղնձագորցությունկավագորց-    -ություն և այլ այս բոլորը կիրարական արվեստ է:

4.Անչափահության պատասխանությունը որ տարիքից է կիրարվում Հ.Հ.

Ըստ օրես գրքի 14տարին լրացած երեխա ենթարկվում է քրյական պատասխանության,  մինչև 16տարեկանը արևագույնը պատիժը 7տարի է:16տարեկանից մինչև 18տարեկանը լրացած մարդկանց արևագույնը պատիժը 10տարի է:

5.Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ինչ պատիժներ են գործում

3իշխանության մարմիներ 1.oրեսդիր մարմին կոչվում է 2.    3.արթարադատություն

Դասի հարցումը կատարվել է գնահատվել է դրական:

 

Պատասխանել էմ բոլոր հարցերին բերելեմ համապատասխանաբար օրինակներ բոլոր հարցերի վերաբերյալ:Կատարեցինք խմբային աշխատանք այս թեմայի շուրջ որին մասնակցեծ նաև Վահեն: